Het basispakket bestaat uit:

• invoeren financiŽle mutaties in het financieel pakket
• uitvoeren betaalopdrachten
• opstellen en versturen van facturen
• aangifte BTW, VpB en Loonheffing
• periodieke rapportages
• opstellen jaarrekening

De werkzaamheden kunnen naar keuze gedaan worden op uw eigen kantoor of op het kantoor van Kersenbentjes B.V. afhankelijk van wat voor u het meest praktisch is.

Indien u niet de beschikking heeft over een financieel softwarepakket, dan kan Kersenbentjes B.V. uw administratie in haar eigen systeem inbrengen. U heeft dan geen zorgen over het beheer van software.

Mocht u aanvullende eisen of wensen hebben over het dienstenpakket dan kunnen we in overleg bepalen in hoeverre dat door ons te realiseren valt.